Jak rozliczyć dotację w bilansie rocznym?

Dotacje, mimo że są przyznawane przez fundusze Unii Europejskiej lub przez Skarb Państwa należy ująć w rozliczeniu rocznym działalności gospodarczej oraz bilansie. O ile to pierwsze jest dla wielu łatwe, to drugie często może stanowić problem. Dlatego warto zastanowić się nad tym, jak rozlicza się dotacje na rozwój swojej działalności gospodarczej. Są to zwykle duże sumy pieniężne, które trzeba umieścić w tym dokumencie.

Dotacje, a bilans roku obrotowego

rozliczanie dotacjiDotacja jest to świadczenie pieniężne na rzecz danego przedsiębiorstwa zwrotne lub bezzwrotne – w zależności od dalszej działalności firmy. Rozliczanie dotacji w bilansie rocznym jest bardzo ważne. Dotacja służy zwiększeniu aktywów trwałych przedsiębiorstwa. Może to być zarówno sprzęt lub majątek niematerialny, na przykład prawa autorskie. W bilansie trzeba zaznaczyć, że suma aktywów zostanie zwiększona w tym właśnie roku. Z drugiej strony mamy pasywa, czyli źródła finansowania majątku przedsiębiorstwa. Zazwyczaj dotacje trafiają do zobowiązań o niskim znaczeniu, chyba, że przedsiębiorca zastanawia się nad zakończeniem swojej działalności. Trzeba to właściwe rozliczyć w bilanse. Każda strona bilansu – pasywa i aktywa, musi być równa, aby móc mówić o właściwie przygotowanym bilansie rocznym firmy. Pamiętajmy, że od tego dużo zależy, a Urząd Skarbowy sprawdzi, czy korzystaliśmy z takiego wsparcia finansowego.

Rozliczenie Twojej dotacji to coś, czym zajmie się księgowa w Twojej firmie. Jeśli korzystasz z księgowości zewnętrznej, możesz udać się do specjalisty, który właściwie zaksięguje wszelkie operacje finansowe. Trzeba pamiętać, aby to zrobić w poprawny sposób, gdyż dane te będą analizowane przez pracowników Twojego Urzędu Skarbowego. Myślę, że zależy Ci na poprawnie zamieszczonych danych.

Scroll to Top