Kiedy warto przeprowadzić audyt LOTO?

Zapewnienie naszym pracownikom bezpieczeństwa w trakcie obsługiwania urządzeń znajdujących się w naszym parku maszynowym jest jednym z naszych głównych obowiązków, jako pracodawcy. W tym celu należy przeprowadzać odpowiednie audyty oraz szkolenia, zwiększać świadomość naszych pracowników oraz rozwijać poziom ich wiedzy, dzięki któremu będą oni mogli skuteczniej radzić sobie ze stawianymi im wyzwaniami w niezwykle bezpieczny sposób.

Jaka firma przeprowadzi kompleksowy audyt LOTO?

Audyty LOTOWyłączenie niektórych urządzeń przemysłowych z użytkowania może nastąpić z wielu różnych przyczyn. Często są to awarie lub prace konserwacyjne. Wtedy należy odpowiednio zabezpieczyć maszynę, aby nikt nie włączył jej do czasu, aż zostanie naprawiona. Trzeba zwrócić na to szczególną uwagę. Odpowiada za to system LOTO, czyli system zamknięcia i oznakowania. Dzięki poprawnemu wdrożeniu tego systemu w naszej firmie, uda się nam bez problemu zapewnić naszym pracownikom wysoki poziom bezpieczeństwa. Audyty w tej dziedzinie mogą wykazać, czy przestrzegamy tych przepisów należycie. Przede wszystkim trzeba przeprowadzić procedury związane z zamknięciem maszyn, w tym zamknięcie na kłódkę wielu elementów, które pozwalają na sterowanie taką maszyną. Ma to zagwarantować, że nikt nie wykorzysta takiej maszyny przypadkowo, nie będzie też miało miejsce żadne nieuprawnione pobieranie energii z tej maszyny, co mogłoby doprowadzić nie tylko do niebezpieczeństwa wypadku, ale też do dalszego uszkodzenia maszyny. Skuteczne audyty LOTO są w stanie wskazać nam różnego rodzaju błędy i nieprawidłowości, które trzeba jak najszybciej naprawić. To bardzo korzystne, gdy zewnętrzna firma sprawdza, czy wszystkie zabezpieczenia nieużywanych zepsutych maszyn na pewno zostały założone prawidłowo. Pozwoli nam to pozytywnie wpłynąć na bezpieczeństwo.

Prawie co piąty wypadek w pracy ma związek z niepoprawnym wykorzystaniem elementów maszyn, szczególnie podczas konserwacji, napraw i przygotowania do innego trybu pracy. Często nieodpowiedni pracownicy przypadkowo włączają różne urządzenia przemysłowe, stwarzając zagrożenie dla innych. Nie zawsze kończy się to wypadkiem, jednak warto minimalizować prawdopodobieństwo tego typu zdarzeń najbardziej, jak to tylko możliwe. Pozwoli nam to pracować efektywniej.

Scroll to Top