Kompleksowe zarządzanie obiektami

W każdej nieruchomości istnieje potrzeba ścisłego zarządzania polityką ekonomiczną i funkcjonalną tego obiektu. Facility management, czyli kompleksowe zarządzanie nieruchomością, ma na celu nie tylko zminimalizowanie kosztów, ale także maksymalizację dochodów, płynących z jak najlepszego wykorzystania przeznaczonej powierzchni pod konkretny rodzaj biznesu.

O trzech etapach administrowania nieruchomościami

Facility managementTemat kompleksowego zarządzania nieruchomością pojawia się współcześnie już samym początku aktywności deweloperskiej. Facility management może być uruchomiony już od startu danej inwestycji. Na etapie projektu możemy mieć do czynienia z dokładną analizą funkcjonalności obiektu pod kątem konkretnego przeznaczenia nieruchomości. Pojawią się także pierwsze projekty związane z ekonomią danej nieruchomości. Kolejnym etapem jest faza wykonania. Tutaj facility management może przyjść z pomocą praktyczną. Zaczyna się on od momentu wyboru najbardziej praktycznych i uzasadnionych ekonomicznie elementów budowy danej nieruchomości, a kończy na wykończeniu i zastosowaniu technicznie najlepszych rozwiązań dla inwestora i inwestycji. Trzeci etap, na którym specjaliści zajmujący się szeroko pojętym facility management mają pole do popisu to etap właścicielski, czyli faza, w której zasady kompleksowego zarządzania nieruchomościami są wcielane w życie i dostosowywane do realnego funkcjonowania danego obiektu w cyklu bieżącym.

Rozwój rynku deweloperskiego narzuca coraz bardziej wyspecjalizowany model zarządzania nieruchomościami. W relacji inwestor, właściciel, projektant, facility management jawi się jako szansa na optymalizację kosztów, bieżące monitorowanie ekonomiczności, ergonomiczności i funkcjonalności dancych obiektów, a więc na czynniki wpływające znacznie na poprawę końcowej dochodowości inwestycji.

Scroll to Top