Panele fotowoltaiczne wytwarzają prąd ze słońca

 

Wzrost jednostkowej ceny energii, uwarunkowania krajowe oraz lokalne czy przepisy międzynarodowe mogą być katalizatorami do zastosowania nowoczesnych technologii. Mowa tutaj o odnawialnych źródłach energii, które obecnie stanowią jeden z najczystszych sposobów wytwarzania energii elektrycznej.

Programy operacyjne na terenie województwa łódzkiego

fotowoltaika łódzkieDzięki temu do atmosfery przedostaje się znacznie mniej gazów cieplarnianych, które mają negatywny wpływ na stan środowiska naturalnego. Jednym z najczęściej stosowanych rozwiązań są panele fotowoltaiczne, które umożliwiają bezpośrednią konwersję promieniowania słonecznego na energię elektryczną. Rozwiązania te stały się popularne dzięki spadkowi cen paneli, które są coraz chętnie wytwarzane przez większą liczbę podmiotów. Upowszechnienie się technologii spowodowało znaczny spadek cen zakupu instalacji fotowoltaicznych. Warto również dodać, że obecnie zarówno ze środków krajowych jak i międzynarodowych realizowane są programy operacyjne mające na celu rozwój tych technologii. Szczególnie prężnie rozwija się nowoczesna fotowoltaika łódzkie, której idea dzięki funduszom z programów operacyjnych dociera do mieszkańców województwa łódzkiego. Coraz więcej osób decyduje się na zakup instalacji fotowoltaicznych, które są w stanie w znacznej mierze pokryć bieżące zapotrzebowanie budynku na energię elektryczną. W niektórych rozwiązaniach stosowane są również dodatkowe baterie akumulatorów, które gromadzą nadmiar energii a następnie oddają ją w momentach zwiększonego zapotrzebowania.

Stosunkowo świeżym rozwiązaniem jest możliwość odsprzedaży nadprodukcji energii zakładom energetycznym. Na terenie łódzkiego wymieniane są w tym celu liczniki na nowoczesne rozwiązania umożliwiające pomiar zarówno energii pobranej z sieci jak i energii oddanej do sieci. Dzięki temu osoby, które mają na swoim budynku panele fotowoltaiczne mogą stać się prosumentami.

 

Scroll to Top