Badania wytrzymałościowe materiałów – ekstensometry

 

Przyrząd używany do pomiaru zmian małej długości, gdy ciało poddawane jest rozciągnięciu to ekstensometr. Pomiary mogą być dokonywane za pomocą śruby mikrometrycznej, mechanicznego ruchu wyświetlacza, przez optyczne urządzenie celownicze lub przez czujniki tensometryczne, które są elementami pomiarowymi, które opierają się na rezystancji elektrycznej materiału przewodzącego w celu zaobserwowania zmiany po wydłużeniu. Ekstensometr jest najczęściej używany do testowania materiałów.

Co mierzą ekstensometry?

ekstensometrEkstensometry mierzą naprężenie, zmianę długości próbkii, za pomocą krawędzi noża, które stykają się z próbką, z których jedna jest ustalona w pozycji, a druga znajduje się na ruchomym ramieniu. Większość ekstensometrów może być dostosowana do dokładnych potrzeb w zakresie trzymania próbek za pomocą opcji opisanych poniżej, ale w ich standardowej postaci posiadają płaskie lub okrągłe próbki od 1,6 do 16 mm. Ekstensometr to przyrząd mierzący wydłużenie materiału pod wpływem nacisku. Wydłużenie materiału jest fizycznym odkształceniem próbki i jest rodzajem odkształcenia związanego z pomiarami rozciągania. Ekstensometry stanowią rodzaj różnych prób rozciągania, w tym określenie granicy plastyczności, wytrzymałości na rozciąganie, wydłużenia granicy plastyczności i współczynnika odkształcenia. Istnieją dwie klasy ekstensometrów, które różnią się metodą pomiaru. Ekstensometry kontaktowe testują deformację poprzez bezpośrednie umieszczenie fizycznego przedmiotu na próbce, na przykład krawędzi noża. Ekstensometry bezkontaktowe wykorzystują kamery i światło do określenia parametrów deformacji bez fizycznego dotykania próbki. Dzięki badaniom za pomocą tych urządzeń, możliwe jest dobieranie materiału do zastosowania tak, aby wytrzymał obciążenia, którym będzie poddawany. Pozwala to na dobór materiału wystarczająco dobrego, a przez to na zmniejszenie kosztów wytwarzania, gdyż nie do każdej aplikacji materiał musi mieć wysokie właściwości wytrzymałościowe.

Ekstensometry są ważne dla branż zajmujących się elementami konstrukcyjnymi, takimi jak stal konstrukcyjna lub kable. Podczas gdy producenci muszą zadbać o to, by ich produkty mogły wytrzymać zamierzone obciążenie, ekstensometry są również wykorzystywane w pracy w terenie. Inżynierowie geotechniczni mogą z nich korzystać w celu przetestowania, czy struktura wydobywcza ulegnie zniszczeniu.

 

Scroll to Top