Gazowy agregat prądotwórczy zyskuje popularność

W przypadku niektórych obiektów niezbędne jest ich wyposażenie w dodatkowe źródło energii elektrycznej, które stanowi alternatywę w momencie awarii głównej jednostki. W przypadku obiektów kluczowych dla funkcjonowania gospodarki, które są określane jako infrastruktura krytyczna jest to niezbędny wymóg. W obiektach takich zachodzące procesy muszą być bowiem podtrzymane niezależnie od ewentualnych awarii sieci przesyłowych czy przerw w dostawie energii.

Gaz tańszym paliwem niż ropa

Agregaty gazowe LPGWłaśnie dlatego bardzo często na terenie tych obiektów montowane są dodatkowe urządzenia, które stanowią zabezpieczenie w momencie przerwy dostawy energii elektrycznej z publicznej sieci przesyłowej. Bardzo często do tego celu wykorzystywane są agregaty prądotwórcze. Urządzenia te generują energię elektryczną w wyniku spalania paliwa chemicznego. W zależności od typu spalanego paliwa agregaty prądotwórcze mogą różnić się między sobą budową. Agregaty gazowe LPG są obecnie jednym z najpopularniejszych typów agregatów. Wynika to przede wszystkim z ceny gazu LPG, która jest na dużo niższym poziomie niż chociażby ropa zasilająca silniki Diesla w agregatach tego typu. Wszystko to sprawia, że w dużych obiektach przemysłowych czy placówkach użyteczności publicznej takich jak chociażby szpitale instalowane są agregaty zasilane paliwem gazowym. W celu zmagazynowania odpowiedniej ilości paliwa na terenie tych obiektów montowane są również zbiorniki, które są w stanie pomieścić wymaganą ilość surowca. Warto dodać, że po przełączeniu na zasilanie awaryjne energia jest dostarczana jedynie do najbardziej newralgicznych obwodów, które są kluczowe dla funkcjonowania danej placówki. Ma to na celu wydłużenie czasu, w którym obiekt może funkcjonować bez zasilania bezpośrednio z sieci przesyłowej.

Agregaty prądotwórcze doskonale sprawdzają się jako alternatywne źródło energii elektrycznej. Często są one również stosowane w obiektach, które są oddalone od miast, a sieć przesyłowa prowadząca do nich jest narażona na awarie w wyniku oddziaływań środowiskowych takich jak chociażby spadające gałęzie. Dzięki nim możliwe jest wytwarzanie energii elektrycznej w miejscach, w których nie istnieje infrastruktura umożliwiająca podłączenie obiektu do sieci elektroenergetycznej. Jak widać zakres ich zastosowania jest na prawdę szeroki.

Scroll to Top