Zakup używanego sprzętu do przewiertów horyzontalnych

Niezbędne jest, aby firma kontraktowa, z którą współpracujesz, poświęciła czas na fizyczne obejście terenu budowy, dokonanie pomiarów oraz zidentyfikowanie i poinformowanie nas o wszelkich potencjalnych obszarach zainteresowania lub ryzyka. Po spacerze po witrynie należy otrzymać na piśmie „Ostateczną wycenę”, która szczegółowo określa zakres prac do wykonania, warunki porozumienia, harmonogram projektu oraz uzgodnioną cenę.

Jak zarządzać biznesem w branży przewiertów?

innowacyjne przewierty horyzontalneZarządzanie wykonawcą i projektem to praca na pełen etat, za którą musimy wziąć odpowiedzialność. Jeśli jesteśmy już zajęci wieloma innymi projektami lub zobowiązaniami, powinniśmy poważnie rozważyć znalezienie dostawcy. Podobnie jak w przypadku każdej decyzji dotyczącej zakupu maszyn, należy najpierw określić, jakie są główne części sprzętu; po drugie, jaki wybór sprzętu jest dostępny na rynku; i po trzecie, czy ktoś jest w stanie dokładnie sprawdzić, co jest dostępne, jeśli chodzi o innowacyjne przewierty horyzontalne. Tylko w ten sposób można dokonać udanego zakupu. Każda z tych kategorii informacji składa się z ważnych elementów, które należy dokładnie rozważyć. Wstępne informacje na temat nowego sprzętu do wiercenia kierunkowego powinny obejmować: które części zawiera, które z tych części zużywają się najbardziej oraz wszystkie wymagania dotyczące konserwacji. Czy spełniono wymagania dotyczące konserwacji? Jeśli nie, to prawdopodobnie jest to przepustka do tego przedmiotu, aby znaleźć bardziej niezawodny element, który może być wcześniej w produkcji. Główne części obejmują system lokalizacji „walk-over” lub „linii stalowej” dla głowicy wiertniczej projektu. Inne części, które powinny znaleźć się na liście przeglądowej, to nadajnik lub „sonda”, którą należy ocenić pod kątem wieku i liczby udokumentowanych godzin pracy. Oceniając używany sprzęt, upewnijmy się się, że lista przeglądów i przegląd dokumentacji serwisowej obejmują wszystkie elementy rejestrujące dane dotyczące kąta, obrotu, kierunku lub temperatury, ponieważ będą to nasze oczy i uszy pod powierzchnią. Zlokalizują cel projektu i unikną przeszkód, które mogą podnieść koszty pracy, a tym samym pochłonąć nasze zyski. 

Dla takich pozycji należy zapewnić formalne rejestry serwisowe, a wszelkie luki lub brakujące wpisy w tych rejestrach będą wymagały dalszego przeglądu, co może prowadzić do odrzucenia sprzętu. Niektóre z sugerowanych wskazówek są oczywiście kwestiami zdrowego rozsądku, ale stanowią one ważną podstawę do przeglądu. 

Scroll to Top