Jak podnieść kwalifikacje swoich pracowników?

Doskonalenie kwalifikacji pracowników powinno znajdować się na liście priorytetów każdego przedsiębiorcy. Podnosi to jakość pracy zatrudnionych, a w konsekwencji – wartość oferowanych przez firmę usług. Pracownicy, których wysyła się na szkolenia, czują się ponadto docenieni i mają większą motywację do wykonywania swoich zadań. Jakie kwalifikacje najlepiej podnosić?

Jakie szkolenia są ważne?

Są szkolenia, które powinien przejść niemal każdy pracownik, niezależnie od branży. Wybrać można też bardziej specjalistyczne, wzmacniające na przykład możliwości szybkiego awansu. Zaproponowanie pracownikom odpowiedniego kursu leży w interesie zarówno zatrudnionych, jak i ich szefa. Do najpopularniejszych kursów należą:

  • kursy bhp,
  • uprawnienia na wózek widłowy,
  • szkolenia przeciwpożarowe,
  • kursy zawodowe,
  • nauka języka angielskiego,
  • nauka innych języków obcych.

Kursy bezpieczeństwa

Szkolenia bhpWysłanie pracowników na dodatkowy kurs bhp pozwala uniknąć potencjalnych kosztów leczenia, kiedy nieświadoma związanych z miejscem pracy zagrożeń osoba ulegnie wypadkowi. Zmniejsza to także ewentualną możliwość zapłacenia kary w przypadku kontroli sanepidu, szczególnie w branżach spożywczej czy budowlanej. W wielu zakładach takie kursy są obowiązkowe – nawet wtedy jednak dobrze wysyłać pracowników co jakiś czas choćby na dodatkowe szkolenie bhp online, żeby przyswoili sobie zasady, o jakich w rutynie pracy można zapomnieć. Szkolenia bhp dla pracowników można także organizować na miejscu w firmie, zapraszając odpowiedniego specjalistę. Dotyczy to nie tylko kursów bezpieczeństwa i higieny pracy, ale także szkoleń przeciwpożarowych. W te ostatnie również warto zainwestować, by podnieść bezpieczeństwo pracowników i uniknąć ewentualnych szkód. Jeśli zatrudniamy obcokrajowców, warto zorganizować dla nich szkolenie przeciwpożarowe w języku angielskim – wiele firm w Warszawie oferuje takie usługi.

Nowe kwalifikacje

Kurs na wózek widłowyKurs na wózek widłowy to szkolenie szczególnie pożądane przez przedsiębiorców, korzystanie z wózków widłowych może bowiem znacznie usprawnić pracę całej firmy. Poza tym warto zainteresować się kursami zawodowymi odpowiednimi dla danej specyfikacji zawodowej. Według portalu www.portalbhp.pl znaleźć można zarówno kursy dla stolarzy, budowlańców, fryzjerek, kosmetyczek, handlowców czy opiekunów osób starszych – możliwości są tutaj nieograniczone. Jeśli chcemy wyszkolić nowego pracownika, możemy zdecydować się zatrudnić ucznia na staż i w porozumieniu ze szkołą wysyłać go na dodatkowe kursy. Problem z niską efektywnością zatrudnionych osób może natomiast rozwiązać szkolenie kompetencji miękkich.

Angielski i inne języki obce

szkoła języków obcychZnajomość języka angielskiego jest warunkiem rozwoju niejednej firmy. Jeśli nasi pracownicy potrafią mówić po angielsku, dużo łatwiej będzie nam poszerzyć ofertę dla podmiotów międzynarodowych. Ponadto możliwość korzystania z anglojęzycznych materiałów czy książek pozwoli pracownikowi podnieść kwalifikacje na własną rękę, a osobie zatrudnionej w biurze i odpowiedzialnej za promocję – na pozyskanie anglojęzycznych klientów. Kurs języka angielskiego i związane z nim nowe umiejętności pozwolą także podnieść prestiż firmy. Jeśli jesteśmy jednak zorientowani na jakiś konkretny rynek – na przykład niemiecki czy czeski – pomocna może okazać się szkoła języków obcych.

Kursy dla pracowników – skąd wziąć środki?

Jeśli jako właściciele firmy nie posiadamy dodatkowych środków na przeprowadzenie szkoleń dla pracowników, mamy trzy możliwości. Po pierwsze można zorientować się we właściwym sobie wojewódzkim ośrodku pracy, czy nie oferuje on dofinansowań na tego typu działania. Po drugie, możemy poszukać innych podmiotów rządowych czy fundacji zajmujących się aktywizacją pracowników, jakie proponują bezpłatne szkolenia. W ramach trzeciej możliwości możemy zorganizować kurs, za który zapłacić będzie musiał sam pracownik – w zamian możemy zaoferować mu lepsze stanowisko, awans bądź nowe warunki zatrudnienia. Pamiętajmy jednak, że w wielu przypadkach koszty szkolenia mogą nam się szybko zwrócić – lepiej wyszkolony i zmotywowany pracownik będzie pracował dużo bardziej efektywnie niż osoba niewykwalifikowana.

Podsumowując

Szkolenia dla pracownika to korzyść również – a może przede wszystkim – dla pracodawcy. Jeśli pracownicy się nie szkolą, cała firma stoi w miejscu. Pamiętajmy więc, by podnosić kompetencje osób, które zatrudniany – oszczędność na kwalifikacjach może okazać się jedynie pozorna. 

Scroll to Top